• Bridlica Bridlica
  • Román Román
  • Tehla Tehla
  • Bambus Bambus
  • Kocky Kocky
  • Štiepaný Tatranská Bridlica
  • Tatranská Bridlica Štiepaný

   Ukážka harmonizácie bariérového plotu Bridlica so záhradou.

   

   Naše výrobky a ich výroba je v súlade s normou STN 12839.
   Vyhlásenie o zhode našich výrobkov je potvrdené TSÚS a je v súlade s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS.